Cuộc Chiến Băng Đảng (Phần 1) 2015

High & Low: The Story of S.W.O.R.D. (Season 1)

Nội dung phim

Cuộc Chiến Băng Đảng (Phần 1) VietSub High & Low: The Story of S.W.O.R.D. (Season 1) 2015

Truyền thuyết bắt đầu tại một thị trấn nào đó từng nằm dưới sự cai trị của một tổ chức huyền thoại tên là “Mugen”. Và chiến đấu chống lại sự cai trị của các lãnh chúa của thị trấn này là hai huyền thoại …

Bình Luận Facebook